Directies en administraties hoger onderwijs

Jouw informatie krijgt stap voor stap een plaats op onderwijs.vlaanderen.be.

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.

Logo Leraar van het Jaar 2017

Nomineer je Leraar van het Jaar 2017

Klasse zoekt een leraar, directeur, leerlingenbegeleider die leerlingen wakker schudt en zelfvertrouwen geeft.