Nieuws

  • 4 augustus 2016
Campagnebeeld studietoelagen

Aanvraag school- of studietoelage veel eenvoudiger

Sinds 1 augustus kan je opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage. Dit jaar is de aanvraag een stuk gemakkelijker:
Coding concept © Thinkstock - collection: iStock - artist: ZarkoCvijovic
  • 4 juli 2016

Code Festival, 15-23 oktober: leren programmeren met je leerlingen

Geef jij les in het lager of secundair onderwijs en wil je graag weten hoe je je leerlingen kan leren programmeren?
Modernisering secundair onderwijs - foto © Kim Baele, Departement Onderwijs en Vorming
  • 13 juni 2016

Modernisering secundair onderwijs: wat verandert er?

De Vlaamse Regering nam eind mei 2016 een breed pakket aan maatregelen om het secundair onderwijs te moderniseren. De maatregelen gaan nu voor overleg naar het onderwijsveld. Daarna volgt het regelgevend werk.
Logo symposium EHBO
  • 24 mei 2016

Symposium EHBO op 11 oktober 2016

Het symposium EHBO op 11 oktober 2016 werkt via lezingen en workshops drempels weg die scholen ervaren bij de organisatie van EHBO-onderwijs.
  • 27 juni 2016

Oproep voor onderzoeksvoorstel TALIS

Open oproep tot het indienen van voorstellen voor de wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht "Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen"
jongen en meisje leren op de werkvloer
  • 3 juni 2016

7 studierichtingen duaal leren vanaf 1 september 2016

Proefproject Schoolbank op de werkplek: vanaf 1 september organiseren 33 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen elk 1 van 7 studierichtingen duaal leren.
Home website Onderwijsinspectie
  • 19 mei 2016

Nieuwe website van de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft een nieuwe website. Je vindt er alle informatie over de inspectie en haar opdrachten:
© Thinkstock. Collection: iStock
  • 21 juni 2016

Onderwijs.vlaanderen.be nu ook voor directies en administraties

Ben jij directeur, staf- of secretariaatsmedewerker? Voortaan is onderwijs.vlaanderen.be ook jouw vertrekpunt voor informatie van het ministerie van Onderwijs. De homepagina 'ond.vlaanderen.be' verdwijnt. Wat betekent dat voor jou?
Logo STEM
  • 26 mei 2016

Aanbevelingen voor STEM-leerkrachten

Het standpunt ‘De STEM-leerkracht’ geeft aanbevelingen voor STEM-leerkrachten, schooldirecties en beleidsverantwoordelijken.nieu
  • 17 mei 2016

Uitbetaling vakantiegeld op 26 mei 2016

Het vakantiegeld voor 2016 wordt uitbetaald op dinsdag 26 mei 2016. Meer over vakantiegeld.