Kleuterparticipatie

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden.

Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

" "

De ondersteuning van de kleutercoördinator is vraaggestuurd en op maat. Wat is er mogelijk?

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog. Maar bepaalde groepen participeren minder. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheid naar kleuterparticipatie uit 2016.

In Vlaanderen is de deelname aan het kleuteronderwijs al heel goed. Maar toch zijn er kleuters die niet, of veel te weinig naar school gaan. Omdat elke dag kwaliteitsvol kleuteronderwijs telt, is er een actieplan om de kleuterparticipatie te verbeteren.

Contact

Neem contact op met kleutercoördinator Sara De Meerleer voor vragen over:

  • Kleuterparticipatie
  • Het ondersteuningsaanbod voor lokale partners

Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be

Ouders kunnen met algemene vragen over regelgeving terecht bij 1700

250 halve dagen aanwezig in de 3de kleuterklas

5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen aanwezig geweest zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019. Maak ouders attent op dat nieuwe minimumaantal, vooral ouders van kleuters die de voorbije schooljaren weinig aanwezig waren (voorheen was het 220 halve dagen).